Over ons

Wouter Verweij is uw Vergunningmeester. Hij helpt bij het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen en toestemmingen voor uw bouwproject. Van strategie, via afstemming met bevoegde gezagen tot het verzorgen van de aanvraag. Indien nodig denkt hij ook een participatie-aanpak met u uit.

Ook als het even tegen zit, geeft hij niet snel op. Door aanpassing van de strategie of het plan krijgt hij vaak weer beweging in het project. De Vergunningmeester gaat nèt een stapje verder!

Wouter heeft ook ruime ervaring in het begeleiden van particulieren of overheden in de fase van bezwaar- en beroepsprocedures.

Wouter begeleidt sinds 2003 plannen en projecten in de fysieke leefomgeving. Met zijn kennis van de Wabo, Wet ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer hielp hij al vele particulieren en bedrijven aan vergunningen. Ook overheden staat hij bij in vraagstukken in de voorbereiding van ruimtelijke plannen.

De Omgevingswet stelt weer nieuwe eisen aan de voorbereiding van ruimtelijke plannen en besluiten, onder meer op het gebied van participatie. Wouter deelde zijn kennis van het Omgevingsrecht geregeld met professionals door korte, doelgerichte cursussen te geven.