Diensten

Vergunningmeester helpt u in het vergunningenproces van uw project. Van strategisch advies en afstemming met bevoegd gezag tot het opstellen van de benodigde documenten.

Voorbeelden van werkzaamheden zijn:

  • Opstellen ruimtelijke onderbouwing (inclusief alle benodigde onderzoeken)
  • Strategisch advies vergunningprocedures
  • Opstellen en indienen vergunningaanvragen
  • Opstellen participatieplan en participatieverslag
  • Opstellen zienswijzen of bezwaar
  • Starten beroepsprocedure

Vergunningmeester helpt zowel bedrijven, particulieren als overheden.